Istaknuto Traka

ЗАВРШЕТАК КАНАЛИЗАЦИЈЕ – НЕИСПУЊЕНО ОБЕЋАЊЕ

Општина Богатић једина је општина у Мачванском округу која нема изграђену канализациону мрежу. Према подацима Завода за статистику, на крају 2016. године, у општини Коцељева канализациона мрежа је дуга 22 км, а прикључено је 985 грађана, у Крупњу 24 километра (1600 корисника), у Владимирцима 15 (385 корисника), Малом Зворнику 40 (1304 корисника) и у Љубовији 115 километара (1965 корисника).

Пројекат је актуелан од 1997. године, када је постављено првих 12,5 километара канализационе мреже. Онда је 2008. године настављена градња колектора и две релејне станице, а 2012. изграђена потисно-црпна станица. Четири године касније, у општинском буџету за канализациону мрежу издвојено је 12 милиона динара.
Буџетом за 2017. године предвиђено је да се у наставак изградње канализације утроши 34 милиона (из кредита 28.647.000 и 5.335.000 из буџета). Међутим, утрошено је свега 18,4 милиона, од чега из кредита 17.790.000, а само 610.000 из буџетских прихода, иако је обећано расписивање нове јавне набавке (поред већ спроведене за опремање шахтова) како би се радови на колектору завршили.

У овој години ни динара за наставак изградње канализације (Извор: ребаланс буџета Општине Богатић, усвојен у августу ове године)

Још једно олако дато обећање – у 2018. години. Општинској власти канализација није била ни на крај памети. Буџетом за ову годину планирано је улагање 24 милиона динара. Али, ребалансом буџета, у августу, општинско руководство је грађанима поручило да су паре потребније за друге трошкове. Према одлуци о ребалансу, усвојеној најпре на Општинском већу, а потом и на седници Скупштине општине, у канализацију је ове године „уложено” свега 156.000 динара (трошкови надзора).
Без канализације здравље људи је сваким даном све више угрожено. Док се у близини стамбених зграда често могу видети баре фекалија из изливених септичких јама, у ширем подручју стари бунари су претворени у септичке јаме.

У Мачви су ретке прописне септичке јаме. Оне треба да буду двокоморне, бетонске, водопропусне. Оно што најчешће срећемо, то нису септичке јаме већ рупе са дном у шљунковитом слоју. Да не спомињем поново да се стари бунари претварају у септичке јаме или да се у циљу спречавања изливања јама побијају цеви кроз дно на већу дубину и тиме фекалијама загађује водоносни слој из којег се снабдевамо водом за пиће – подсећа Драган Исаиловић, стручњак за воде из ЈКП „Водовод“ из Шапца.
Септичке јаме су само један од узрока загађења пијаће воде. Ни према овом проблему локална власт не прилази одговорно. Приче о подстицају економског развоја, очувању здравља и животне средине и унапређењу квалитета живота нису у домету народних представника.
Старији суграђанин, који се сећа када су у главној улици у Богатићу машине копале ровове, а радници предузећа „Пројектомонтажа” полагали канализационе цеви разочарано констатује да му је животни век при крају, а још увек сваког месеца плаћа да се из стамбене зграде у којој живи црпи септичка јама.
Д. Грујић