Istaknuto PROJEKTI Traka

НАКОН ТРАУМАТИЧНОГ ГУБИТКА ПОСЛА МИЛАНКА СЕ ПОСВЕТИЛА РАДУ У УДРУЖЕЊУ ЖЕНА

ЖЕНЕ НА СЕЛУ  – Унапређење положаја путем медија (20) Трговинско предузеће „Мачва“ је својевремено било гигант у малопродаји и велепродаји робе широке потрошње. Са продајним објектима у свим селима у општини Богатић и неколико у суседним општинама нестала је са тржишта 2007. године када је, после стечајног поступка проглашено банкротство. Само 46 радника је у […]

Istaknuto PROJEKTI Traka

ЖЕНЕ СЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉАВАЈУ, А ЛАКШЕ ОСТАЈУ БЕЗ ПОСЛА

ЖЕНЕ НА СЕЛУ  – Унапређење положаја путем медија (19) У структури становништва у општини Богатић жене чине скоро половину. По статистичким подацима, на крају 2017. године има их 13335. Од укупног броја незапослених, жене су у већини – 1497 жена евидентирано је код Националне службе за запошљавање. У општини Богатић се још увек тешко долази […]

Istaknuto PROJEKTI Traka

АКТИВИЗАМ ЖЕНА НА СЕЛУ: ИЗМЕЂУ ТРАДИЦИЈЕ И ЕМАНЦИПАЦИЈЕ, НА МАРГИНИ ДРУШТВЕНИХ ЗБИВАЊА

ЖЕНЕ НА СЕЛУ  – Унапређење положаја путем медија (18) Активизам жена на селу промовише се са циљем њиховог активнијег укључивања у друштвену заједницу, процесе одлучивања, управљања, ангажовања који за циљ имају побољшање услова живота и истовремено унапређење њиховог положаја. Делом због слабог интересовања, делом због тога што су жене још увек највећи чувари патријархата, оне […]

Istaknuto PROJEKTI Traka

ЖЕНЕ ИЗ ЦРНЕ БАРЕ У СВОМ УДРУЖЕЊУ РАДЕ И ДРУЖЕ СЕ – ПРВЕ ДВЕ ГОДИНЕ „ЦРНОБАРКИ“

ЖЕНЕ НА СЕЛУ  – Унапређење положаја путем медија (9) Удружeње жена „Црнoбaркe“ из Црне Бaре прославиће 27. октобра своју крсну славу, а неколико дана касније, 2. новембра обележити две године рада. Двaдeсeтaк жeнa – дoмaћицe, пeнзиoнeркe, нeзaпoслeнe, рaдницe, oкупљajу сe кaд зaвршe пoслoвe кoд кућe скoрo свaкoднeвнo у свojим прoстoриjaмa, кoje су дoбилe oд мeснe […]

Istaknuto PROJEKTI Traka

ЖЕНЕ НА СЕЛУ: БЕЗ ПЛАТЕ РАДЕ ОД ЈУТРА ДО МРАКА

ЖЕНЕ НА СЕЛУ  – Унапређење положаја путем медија (1)   ЗАНИМАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦА НАШЕ ДРУШТВО НЕ ПРЕПОЗНАЈЕ И НЕ ПРИЗНАЈЕ. У ТОМЕ СУ КОРЕНИ БРОЈНИХ ПРИМЕРА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЖЕНА КОЈЕ ЖИВЕ И РАДЕ НА СЕЛУ.   Aко је равноправност полова, формално, загарантована, на сваком кораку се могу уочити да жене и мушкарци немају исти статус и да […]