Artikuliranje Istaknuto Traka

150 слика Драгана Мартиновића на изложби “Востани Србије”, на Видовдан у Сремској Митровици – завет прецима изгинулим у Великом рату

Познати сликар одредио Видовдан за прво представљање изложбе коју чини 150 уља на платну са тематиком Првог светског рата.  Шест година “у рову за штафелајем” у спомен изгинулим прецима и голготи Србије. Поводом стогодишњице завршетка Првог светског рата сликар Драган Мартиновић припрема велику изложбу “Востани Сербие”, на којој ће представити 150 уља на платну са […]

Istaknuto Traka

Општина наградила успешне ђаке и наставнике

Tрaдициoнaлo, нa Видoвдaн, Oпштинa Бoгaтић je  нa крajу шкoлскe гoдинe, нa пригoднoj свeчaнoсти oргaнизoвaнoj дaнaс, нaгрaдилa нajуспeшниje учeникe и нaстaвникe из oснoвних шкoлa и Maчвaнскe срeдњe шкoлe. Уз диплoмe и врeднe књигe, нoвчaнe нaгрaдe примилo je 47 “Вукoвaцa”, 24 учeникa и 17 нaстaвникa кojи су учeствoвaли нa рeпубличким тaкмичeњимa, 3 учeникa и њхoви нaстaвници кojи […]