Istaknuto Pogledi

Stari akumulatori na „Ogledu“

Umesto pogona za preradu poljoprivrednih proizvoda, u nekadašnjem kombinatu „Ogled“ sakupljaće se stari akumulatori!   Došlo sasvim novo vreme! Skladište nekad uglednog poljoprivrednog kombinata „Ogled“ više neće biti magacin stočne hrane, već skladište opasnog otpada! Preduzeće „Tab baterije“ iz Zemuna tražilo je od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine da usred Mačve sakuplja olovne baterije […]

Istaknuto Traka

Opasan otpad u Bogatiću!?

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije objavilo je na svom sajtu 19. februara obaveštenje o prijemu zahteva prirvrednog društva “TAB BATERIJE“ d.o.o.  iz Zemuna, za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada (olovne baterije i akumulatori) u Bogatiću, na lokaciji katastarska parcela broj 3837. U Saopštenju Ministarstva se navodi da će se obavljati skladištenje […]