Новинар Миомир Филиповић стиховима осликао некадашњи Мачвански срез, опевао сва насеља, а није само – Шабац

„Некадашњи Мачвански срез полазна је тачка Фићине поезије, у стиховима описује како је свако село настало, одакле му име, а истиче и знамените Мачване

Detaljnije